Selecteer een pagina

Beste ouders

Wij ontvangen zo nu en dan vragen van ouders die graag actief betrokken willen zijn bij de fusie en de bouw van onze nieuwe samenlevingsschool. 

Op dit moment zijn verschillende werkgroepen aan de slag met voorbereidende werkzaamheden. Na deze voorbereidende fase doen we graag een beroep op jullie hulp.

De werkgroep onderwijsinhoud ontwikkelt een gezamenlijke werkwijze per 1 augustus 2019. Verschillen en overeenkomsten in lesmethoden worden onderzocht  en er wordt nagedacht over de indeling van beide locaties. 

Rond februari 2019 plannen wij een ouderavond rondom onderwijsinhoud en identiteit. We wisselen dan graag met jullie van gedachten over de speerpunten van de Samenlevingsschool waar iedereen zich thuis kan voelen. De input tijdens deze avond vormt het startsein voor een identiteitscommissie, waarvoor we gericht ouders zullen benaderen.

 

 

De werkgroep bouw is bezig met het concept ontwerp en de omgevingsprocedures. Als het ontwerp in grote lijnen is vastgesteld, zullen klankbordgroepen specifieke onderdelen van de bouw uitwerken. Ook hiervoor zullen ouders gericht worden benaderd, waarbij we graag gebruik maken van expertise van de ouders die deelnamen aan de werkgroep bouw tijdens de FER.

De beide ouder(advies)commissies  en MRen werken op dit moment concreet samen. Er worden  gezamenlijke activiteiten georganiseerd en er wordt een overgangsMR gevormd tot de fusie op 1 augustus 2019. 

We hopen jullie zo voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Vragen en tips zijn altijd welkom via de OAC, de MR en de beide directeuren.