Selecteer een pagina

Op donderdag 22 februari jl. vond de gezamenlijke muzikale ochtend plaats voor alle leerlingen van de Ploos van Amstelskoalle en de Tsjelke in de MFA ‘de Ynset’ . In drie workshoprondes werd de leerlingen rappen, dansen en djembé geleerd. Deze workshops werden verzorgd door docenten van de muziekschool Opus3 uit Dokkum. Aan het eind van de ochtend vond de presentatie plaats van de drie geleerde onderdelen. Hieronder een foto-impressie van de ochtend!