Selecteer een pagina

Via deze nieuwsberichten informeren wij u over nieuwe stappen die zijn gezet om “samen de sprong te wagen”. In dit bericht vindt u informatie over de kernwaarden.

In de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is er enerzijds sprake van verder gaande ontzuiling, anderzijds is er een duidelijke zoektocht naar persoonlijke identiteitsontwikkeling. Ouders/verzorgers hebben primair behoefte aan goed duurzaam onderwijs dichtbij hun woonomgeving.

Een samenlevingsschool/IKC werkt vanuit waarden en normen die voortkomen uit zowel de christelijke identiteit als de openbare identiteit. Het vormgeven van deze identiteit vind plaats in nauwe samenspraak tussen personeel, ouders/verzorgers en (waar nodig) de direct betrokken ketenpartners. Deze identiteit is het inspirerende en verbindende element tussen overtuiging en pedagogisch handelen.

Deze insteek sluit aan op onze ambitie voor de ontwikkeling van kinderen. Een identiteitsrijke samenlevingsschool/IKC biedt uitstekende mogelijkheden om kinderen de wereld te leren lezen en het beste uit kinderen te halen. In een identiteitsrijke school worden leerlingen gestimuleerd om een eigen visie te ontwikkelen met respect en betrokkenheid voor mens en maatschappij.

Kernwaarden

Tijdens de visiedag in maart 2017 zijn door de beide teams gezamenlijk kernwaarden geformuleerd:

De pedagogische en didactische activiteiten die worden ontwikkeld voor de samenlevingsschool worden gekoppeld aan de 4 meest gekozen kernwaarden:

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Groei
  • Flexibiliteit