Selecteer een pagina

Ondertekening van de intentieverklaring door de heer Duinstra (MR Ploos van Amstelskoalle) en mevrouw Miedema (MR de Tsjelke)

In het najaar van 2015 zijn in Holwerd door de directeuren van de Tsjelke en de Ploos van Amstelskoalle, de eerste stappen gezet op het vlak van samenwerking. Dit initiatief werd gesteund door de bestuurders van Roobol en Arlanta en gemeente Dongeradeel. Een noodzakelijke stap voor duurzaam toekomst gericht onderwijs en tevens een wens van het dorp Holwerd.

In het afgelopen schooljaar is er door alle betrokkenen hard gewerkt aan een draagvlakonderzoek. Er is gesproken met ouders, gemeente, dorpsbelang, diverse kerkelijke gezindten en andere ketenpartners. De teams hebben kennis gemaakt met elkaar.

 

Zij zijn letterlijk en figuurlijk met elkaar op pad gegaan om diverse samenwerkingsscholen te bezoeken en zo een beeld te krijgen van het optimale construct voor Holwerd. Dit alles heeft geresulteerd in een breed draagvlak voor één IKC/Samenlevingsschool op het terrein bij de MFA in Holwerd.

De concrete uitwerking moet de komende jaren nog zijn beslag krijgen, maar de contouren staan. In juni 2017 is de intentieverklaring voor de Samenlevingsschool getekend door de bestuurders en de MR leden. Daarmee is de eerste stap op weg naar een gezamenlijke toekomst voor beide scholen een feit.