Selecteer een pagina

Op dinsdag 3 juli vond in de theaterzaal van het MFA een informatiebijeenkomst plaats waar ouders en overige belangstellenden zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de Samenlevingsschool Holwerd.

Sietsche Nieuwenhuis verzorgde de start van de avond. Aan de hand van een korte diapresentatie werden de belangrijkste stappen van het afgelopen schooljaar en volgende schooljaar toegelicht. Vervolgens gaven beide directeuren een mooie presentatie van de contouren van het onderwijsconcept. Wietze From (adviseur huisvesting) en Silvester Adema (architect) namen de zaal mee in de procedure rondom de bouw en de eerste schetsen van de nieuwe school. Hoewel iedereen hals reikend uitkijkt naar een concretisering van de bouw, is er in deze fase nog veel in ontwikkeling.

Volgende stappen

Volgend schooljaar zal dan ook in het teken staan van het opstarten van de benodigde procedures, waarbij we nauw zullen samenwerken met de gemeente en de plaatselijke organisaties. Uit overleg met de gemeente is gebleken dat dit proces de nodige tijd kan kosten, mede omdat zaken als omgevingsvergunningen en projecten als Holwerd aan Zee verweven zijn met de bouw van de school. Ook vraagt een duurzame integratie met het MFA de nodige inspanning. Tegelijkertijd zien alle betrokkenen kansen om elkaar te versterken en met deze projecten Holwerd op de kaart te zetten. We gaan vol enthousiasme verder op de ingeslagen weg. Rond het najaar van 2018 verwachten we meer inzicht te hebben in de procedures en het bijbehorende tijdspad.

 

Voor de teams betekent dit dat we volgend schooljaar kunnen werken aan de concretisering van de samenwerking. Het afgelopen schooljaar heeft in het teken gestaan van verkenning, ontwikkelen van FER, en contouren van het onderwijsconcept zijn vertaald naar de architectenselectie. Nu is het tijd om “spiekers mei koppen te slaan”. Tijdens de start van het schooljaar zullen studiedagen in het teken staan van het vertalen van het onderwijsconcept naar het ontwerp van de school.

Werkgroepen

Daarnaast worden diverse werkgroepen samengesteld voor onder meer communicatie, onderwijsinhoud, MR en een inspiratiecommissie om samen met ouders de invulling van indentiteitsrijk onderwijs uit te werken. Net als dit schooljaar worden de nodige gezamenlijke activiteiten ontwikkeld met alle kinderen.

We houden jullie uiteraard op de hoogte via de nieuwsbrieven en de website; www.samendesprongwagen.frl.

Op deze website zijn tevens de diapresentaties van 3 juli terug te vinden.

We wensen jullie een prachtige zomer toe en vervolgen graag onze stappen in het komend schooljaar.

Met vriendelijke groet namens

Projectgroep Samenlevingsschool Holwerd
Sietsche Nieuwenhuis

 

Download presentatie ‘Contouren Onderwijsconcept’

Download Presentatie Info Avond 3 juli