Selecteer een pagina

Vlak de kerstvakantie, op 18 december j.l., vond er in de MFA te Holwerd een belangrijke en feestelijke bijeenkomst plaats. Hier is de volgende stap gezet in het realiseren van de fusie tussen de Tsjelke en de Ploos van Amstelskoalle en de ontwikkeling van een Samenlevingsschool/KC. De bestuurders van Arlanta (Mevrouw Carin Dodeman) en Roobol (De heer Willem Wouda) ondertekenden het voorgenomen besluit. Bij de ondertekening was de voltallige MR aanwezig van beide scholen, zij verleenden gezamenlijk instemming. In dezelfde week is vanuit de DDFK gemeenten eveneens akkoord gegeven voor de fusie.

Na deze formele zaken kan er verder gewerkt worden aan een bijzonder concept voor identiteitsrijk en duurzaam onderwijs voor Holwerd en omgeving. In dit concept is bewust gekozen voor ‘samenleven’ in plaats van ‘samenwerken’. Het past daarmee uitstekend binnen de ambities die Holwerd de afgelopen jaren heeft ontwikkeld om de vitaliteit van het dorp en de omgeving te versterken.

De nieuwe Samenlevingsschool/KC, waarin nauw wordt samengewerkt met de diverse ketenpartners zoals kinderopvang, MFA, dorpsbelang, bibliotheek en verenigingsleven, wordt gebouwd op het terrein van de MFA. Er wordt een toekomstbestendige school gerealiseerd die samenhang biedt tussen basisonderwijs, voor, – en naschoolse opvang en vele andere activiteiten. De verwachte fusiedatum is 1 augustus 2019. Het streven is om rond deze datum ook de oplevering van het nieuwe gebouw plaats te laten vinden.