Selecteer een pagina

Maandag 8 juli is aan ouders en buurtbewoners het ontwerp gepresenteerd voor de nieuwbouw van de tijstream. De oplevering van het nieuwe gebouw wordt rond het einde van 2020 verwacht.

Het ontwerp voor de nieuwe school is van de hand van Omar Smids van architectenbureau Adema uit Dokkum. Dit bureau is tevens betrokken bij ‘Holwerd aan Zee’. Zij zijn bekend met de plaatselijke situatie van Holwerd en omgeving. Dit is volgens alle betrokken van positieve invloed op het gehele ontwerpproces.

Hoewel in meerdere dorpen scholen naast een MFA gebouwd worden, is de bouw in Holwerd redelijk uniek. Een deel van de school zal namelijk gecreëerd worden in het bestaande gebouw van de Ynset. Er komt een open verbindingen tussen MFA, school en kinderopvang, waarbij er sprake is van multifunctionele inzet van ruimtes. Zo wordt het huidige podium ook gebruikt als speellokaal en is kan de ontvangstruimte van de school tevens dienst doen als foyer voor de theaterzaal van de MFA.

De school zelf is vorm gegeven volgens de nieuwste onderwijsvisies, waarbij rekening gehouden wordt met behoeftes van individuele leerlingen. Door middel van schuifwanden tussen de verschillende ruimtes kan er gekozen worden voor open verbinding of een wat meer besloten setting. De school werkt in de toekomst samen met kinderopvangorganisatie in het kader van doorgaande leerlijn. Door de samenwerking met MFA wordt mede inhoud gegeven aan de term ‘samenlevingsschool’, waarbij oud en jong, samen leren en samen leven

. .