Selecteer een pagina

Nieuws

Nieuwsberichten rondom de samenlevingsschool

Identiteitsrijk onderwijs

Via deze nieuwsberichten informeren wij u over nieuwe stappen die zijn gezet om “samen de sprong te wagen”. In dit bericht vindt u informatie over de kernwaarden. In de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is er enerzijds sprake van verder gaande ontzuiling,...

De ambitie

Via deze nieuwsberichten informeren wij u over nieuwe stappen die zijn gezet om “samen de sprong te wagen”. In dit bericht vindt u informatie over de uitgesproken ambities. Dit is het moment waarin Holwerd zich volop ontwikkelt, waarin beide scholen qua omvang en...

Draagvlakonderzoek

Via deze nieuwsberichten informeren wij u over nieuwe stappen die zijn gezet om “samen de sprong te wagen”. In dit bericht vindt u informatie over het uitgevoerde draagvlakonderzoek. In juni 2016 vond in het MFA in Holwerd de eerste informatieavond voor medewerkers,...

Bestuurlijke samenwerking

Via deze nieuwsberichten informeren wij u over nieuwe stappen die zijn gezet om “samen de sprong te wagen”. In dit bericht vindt u informatie over de intentie van de gezamenlijke besturen. De bestuurders hebben nadrukkelijk de intentie om gezamenlijk de...

Nieuws maart 2017

In deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van de afgelopen periode. De vorige nieuwsbrief is in december 2016 verzonden. Inmiddels dient het voorjaar zich aan en zijn er weer nieuwe stappen gezet om “samen de sprong te wagen”. Visiedag...

Nieuws december 2016

Nieuwsbericht December 2016 In deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van de afgelopen periode. Er zijn de nodige stappen gezet om “samen de sprong te wagen”. De beide directeuren hebben een rondreisje door Holwerd gemaakt, waarin ze...